Кафедра українознавства

Мова:

Вікторія Леонідівна Циганенко

Вікторія Леонідівна Циганенко
Завідувач кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Закінчила навчання на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «українська мова та література» 2002 року.

На кафедрі українознавства ХНУРЕ працює з 2003 року. За час роботи на кафедрі обіймала різні посади у тому числі старшого лаборанта з вищою освітою, методиста вищої категорії, асистента, старшого викладача, доцента.

2012 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 2014 року – присвоєне вчене звання доцента кафедри українознавства, а з 2017 року і по цей час – завідувач кафедри.


Освітня діяльність

На кафедрі викладає дисципліни «Українське фахове мовлення», «Особливості сучасної наукової комунікації».


Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів – українська література ХVІІ ст., термінологія.

Має публікації у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Є автором навчально-методичних вказівок та низки наукових публікацій.