Кафедра українознавства

Мова:

Силабус

Тут розміщені силабуси дисциплін кафедри українознавства:

Нормативна дисципліна:

«Українське фахове мовлення» – доступ за посиланням.

 

Дисципліни за вибором для бакалаврів:

«Демократія: від теорії до практики» – доступ за посиланням.

«Історія української культури в контексті світової» – доступ за посиланням.

«Історія української державності» – доступ за посиланням.

«Історія Слобідської України» – доступ за посиланням.

«Медіатекст в Інтернет-просторі» – доступ за посиланням.

 

Дисципліни за вибором для магістрів:

«Стилістика наукового тексту» – доступ за посиланням.

 

Дисципліни для аспірантів:

«Особливості сучасної наукової комунікації» – доступ за посиланням.

Силабус