Кафедра українознавства

Мова:

Історія Слобідської України

Здобувач має знати та розуміти основні поняття та терміни з історії Слобідської України; характер та особливості заселення регіону.

Знати: основні етапи розвитку Слобідського краю; суспільно-економічні, політичні, культурні процеси історичного розвитку Слобідської України;

вміти: аналізувати історичні процеси, події, факти;
застосовувати теоретичні знання в оцінці подій, особистостей як минулого, так і сучасності; дискутувати на суспільно-історичні теми;

компетенції: сформувати самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та сьогодення.

Лектор: Бадєєва Л. І., к.і.н., доцент кафедри українознавства

Історія Слобідської України