Кафедра українознавства

Мова:

Наука

Викладачі кафедри мають публікації у фахових виданнях, беруть участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць. Також вони керують науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.

Теми дисертаційних досліджень:

  • Циганенко В. Л. «Густинський літопис і «Палінодія» Захарії Копистенського в контексті становлення барокової історичної свідомості»
  • Явтушенко В. М. Твори І. Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози
  • Бадєєва Л. І. Діяльність товариства «Просвіта» на Лівобережній Україні у ХХ столітті
  • Гарбар М. А. Творчість З. А. Гіппіус 1911–1921 рр.
  • Очкурова Н. О. Художня культура м. Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст. у світовому культурному просторі
  • Ластовець Н. О. Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918–1921 рр.).