Кафедра українознавства

Мова:

Про нас

Кафедра українознавства була заснована на базі факультету комп’ютерних наук 1993 р. для викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. З лютого 2012 р. і до серпня 2020 р. кафедра була складником факультету навчання іноземних громадян, а з вересня 2020 р. входить до складу факультету комп’ютерної інженерії та управління.

На кафедрі викладаються нормативні та вибіркові дисципліни філологічного, історичного та культурологічного напряму підготовки студентів та аспірантів всіх спеціальностей.

Дисципліни, що читаються викладачами кафедри, формують у студентів зацікавленість в історичних, мовознавчих знаннях, прищеплюють гуманістичний підхід до розв’язання проблем професійного та особистого характеру, навчають правилам мовного етикету в межах професійного спілкування.

На кафедрі працює історико-філологічна студія «Барви слова» (керівник А. В. Сергієва).

На базі кафедри з 2011 р. щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції, круглі столи, що присвячені визначним культурним та науковим діячам, пам’ятним датам.

З 2013 р. кафедра бере участь у роботі щорічного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», який проходить на базі ХНУРЕ.

Під керівництвом професорсько-викладацького складу студенти щорічно беруть участь в олімпіадах, міжнародних, усеукраїнських, міжвузівських і загальноуніверситетських наукових конференціях, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.