Кафедра українознавства

Мова:

Українське фахове мовлення

Мета дисципліни – формування системи знань про норми сучасної літературної мови як основи культури усного й писемного ділового мовлення фахівців, набуття практичних навичок у мовленні наукової та фахової термінології, вироблення вмінь створювати та відтворювати усні й писемні мовленнєві жанри професійного спілкування.

Після вивчення навчальної дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» студент буде володіти україномовною професійною комунікативною компетенцією, що визначається як системне інтегративне утворення й містить компетенції різних рівнів.

Після вивчення дисципліни студенти будуть уміти:

  • оперувати термінологією майбутнього фаху;
  • оформляти службові документи, необхідні для їхньої професійної діяльності (заяви, договори, угоди, контракти, службові листи тощо);
  • виступати з доповідями на професійні теми.

Знайти методичне забезпечення з курсу можна за посиланням: http://catalogue.nure.ua/knmz/?subdivision=7&level=0&query=undefined.

УВАГА! Для того, щоб завантажити файл необхідна реєстрація на сайті Науково-методичної бібліотеки ХНУРЕ.