Кафедра українознавства

Мова:

Медіатекст в Інтернет-просторі

За результатом вивчення дисципліни «Медіа-текст в інтернет-просторі» студент повинен знати:

  • роль медіа у житті людині,
  • усвідомлювати позитивний та негативний вплив медіа-продукції на соціум, на формування колективних поглядів,
  • особливості створення інтернет-текстів.

Студент повинен уміти:

  • вільно володіти мовними засобами щодо створення медіа-текстів;
  • грамотно використовувати спеціальну лексику, мовленнєві формули;
  • змінювати та задавати тон спілкуванню в інтернет-просторі;
  • аналізувати поведінку співрозмовника та залежно від ситуації будувати стратегії впливу тексту на свідомість читача;
  • створювати ситуацію доброзичливої розмови, нівелювати негативні прояви співрозмовника;
  • виявляти словесні атаки та вміти протистояти агресії у спілкуванні/ створювати ситуації конфлікту та уміти ними керувати;
  • створювати інтернет-тексти різного плану.

Здобувач отримує підсумкову рейтингову оцінку, яка становить суму балів поточного контролю (оцінювання усних і письмових відповідей на практичних заняттях), самостійної роботи і підсумкової роботи.

 

Лектор: старший викладач кафедри українознавства Сергієва А. В.

Медіатекст в Інтернет-просторі