Кафедра українознавства

Мова:

Історія української державності

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • опанувати сучасні методи наукового підходу до історичного пізнання;
  • аналізувати причинно-наслідкові зв’язки історичних процесів, явищ, події та фактів;
  • застосовувати теоретичні знання в оцінці процесів, явищ, подій та особистостей минулого та сучасності;
  • дискутувати на суспільно-історичні теми; формувати свою громадянську позицію; визначати хронологічну послідовність історичних подій;
  • користуватися категоріально-понятійним апаратом історичної науки;
  • самостійно працювати з літературою та джерелами, а також застосовувати методи критичного аналізу при роботі з нею.

володіти:

  • сформувати всебічно розвинену, патріотичну особу з активною громадянською позицією; усвідомлювати цінності громадянського суспільства;
  • знання історичного розвитку державності народів України, особливостей його національного права;
  • вміння визначити внесок національних цінностей у загальнолюдські;
  • сформувати самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та сьогодення.

Свідомо виконувати громадянські обов’язки; знати передумови історичного розвитку держави та поважати демократичні цінності.

Лектор: Бадєєва Л. І., к.і.н., доцент кафедри українознавства

Історія української державності

Робота офіцера Армії УНР, художника Леоніда Перфецького “Оборона студентським куренем залізничної станції Крути, 29 січня 1918 року”, акварель.