Кафедра українознавства

Мова:

Демократія: від теорії до практики

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS.

Лекцій – 18 год., практичних занять – 12 год.

Форма контролю – залік.

Стислий опис дисципліни

  1. Історія становлення демократії. Філософські засади демократичного врядування. Принципи демократії та їх реалізація.
  2. Права людини та норми права. Міжнародні конвенції та пакти про права людини.
  3. Конституціоналізм, лібералізм та їх становлення та теренах України.
  4. Механізми втілення демократії в Україні.
  5. Характеристики громадянського суспільства.
  6. Громадянське суспільство у демократичних реформах у країнах Східної Європи. Виклики, пов’язані з громадянським суспільством.
  7. Громадянство і демократія.
  8. Типи громадян та їх вплив на політичну, економічну та соціальну складові державотворчого процесу. Пасивні громадяни і їх роль у формуванні суспільної думки.
  9. Активні громадяни та їх вплив на політичні процеси.

Мета: зміцнення знань, навичок, цінностей та ставлень, пов’язаних з ефективною громадянською активністю студентів.

Перелік компетентностей: розуміння ролі органів влади та громадян в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності органів влади та співпраці з ними, а також яким чином вони дозволяють громадянам самостійно чи колективно досягати мети. Очікується також, що студенти розвинуть навички, пов’язані з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети.

Провідний лектор: Бадєєва Л. І.

 

Мова викладання: українська