Кафедра українознавства

Мова:

Марина Артурівна Гарбар

Марина Артурівна Гарбар
Доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук

Освіта та кар’єра

Гарбар М. А. працює на кафедрі українознавства ХНУРЕ з 2001 року. Спочатку на посаді старшого лаборанта з вищою освітою, з 2003 року – асистента кафедри. З 2016 року є старшим викладачем кафедри українознавства.

Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (зараз ХНУ імені В. Н. Каразіна) та аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У 2001 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни гуманітарного циклу, зокрема «Українське фахове мовлення», «Стилістика наукового тексту».


Наукова діяльність

До кола наукових інтересів входять сучасна українська літературна мова, українська та зарубіжна література, історія підземних споруд.

Публікує статей у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Є автором понад 20 наукових та навчально-методичних праць.