Кафедра українознавства

Мова:

Стилістика наукового тексту

Навчальна дисципліна «Стилістика наукового тексту» передбачає вивчення системи стилістичних засобів сучасної української мови, визначення їх особливостей та функцій у науковому стилі; формування навичок добору необхідних мовних засобів залежно від жанру та призначення наукового тексту.

Після вивчення дисципліни студенти будуть

знати:

  • форми та жанри наукового мовлення;
  • особливості стилістичного оформлення наукового тексту;
  • мовні засоби вираження наукової думки.

вміти:

  • вільно володіти мовними засобами стилістики з метою створення наукових текстів;
  • правильно використовувати набуті знання у професійному мовленні;
  • редагувати, інтерпретувати науково-технічні фахові тексти;
  • стилістично правильно оформляти тексти будь-якого стилю;
  • доречно вживати в наукових роботах терміни свого фаху.

Знайти методичне забезпечення з курсу можна за посиланням: http://catalogue.nure.ua/knmz/?subdivision=7&level=0&query=undefined.

УВАГА! Для того, щоб завантажити файл необхідна реєстрація на сайті Науково-методичної бібліотеки ХНУРЕ.

Стилістика наукового тексту

Брянський М. Портрет Є.Дараган (1860р.)