Кафедра українознавства

Мова:

Василь Миколайович Явтушенко

Василь Миколайович Явтушенко
Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян, доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Явтушенко В.М. 1995 року з закінчив Харківський державний університет (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). З 1995 року працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки на посаді асистента. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – Українська література. Після захисту дисертації працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі українознавства на посадах старшого викладача, доцента. У 2013 році було присвоєне звання доцента кафедри українознавства.

2016 року Явтушенко В.М. брав участь у конкурсі ХНУРЕ кращий за фахом та отримав перемогу у номінації «Кращий лектор – викладач соціально-гуманітарних
дисциплін».

З лютого 2019 року до вересня 2020 року Явтушенко В.М. працював на посаді декана факультету навчання іноземних громадян. 

З вересня 2020 року він завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян.


Освітня діяльність

Явтушенко В.М.  читає лекційні курси: «Українське фахове мовлення», «Особливості української наукової мови».


Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів – історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст., термінознавство.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Він є автором двох навчальних посібників та, близько сорока наукових публікацій.