Кафедра українознавства

Мова:

Василь Миколайович Явтушенко

Василь Миколайович Явтушенко
Доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора Центру організації навчання іноземних громадян та осіб без громадянства

Освіта та кар’єра

Явтушенко В.М. 1995 року з закінчив Харківський державний університет (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). З 1995 року працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки на посаді асистента. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – Українська література. Після захисту дисертації працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі українознавства на посадах старшого викладача, доцента. У 2013 році було присвоєне звання доцента кафедри українознавства.

2016 року Явтушенко В.М. брав участь у конкурсі ХНУРЕ кращий за фахом та отримав перемогу у номінації «Кращий лектор – викладач соціально-гуманітарних
дисциплін».

З лютого 2019 року до вересня 2020 року Явтушенко В.М. працював на посаді декана факультету навчання іноземних громадян, з вересня 2020 року завідував підготовчим відділення для іноземних громадян.

З жовтня 2024 року заступник директора Центру організації навчання іноземних громадян та осіб без громадянства


Освітня діяльність

Явтушенко В.М.  читає лекційні курси: «Українське фахове мовлення», «Особливості сучасної наукової комунікації».


Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів – історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст., термінознавство.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Він є автором двох навчальних посібників та близько п’ятдесяти наукових публікацій.