Кафедра українознавства

Мова:

Людмила Іванівна Бадєєва

Людмила Іванівна Бадєєва
Доцент кафедри українознавства, кандидат історичних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1981 р. поступила на історичний факультет Харківського державного університету, в 1986 р. отримала диплом за спеціальністю «Історик. Викладач історії та суспільствознавства».

1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі соціально-політичних дисциплін Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

1998–2004 рр. працювала викладачем Харківського машинобудівного коледжу.

2004 року захистила дисертаційне дослідження на тему «Діяльність товариства «Просвіта» на Лівобережній Україні у ХХ столітті».

З 2004 року працює на кафедрі українознавства ХНУРЕ.

2012 р. отримала вчене звання доцента.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Українське фахове мовлення», «Демократія: від теорії до практики».


Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів – історія Слобожанщини.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано понад 70 наукових та методичних праць.