Кафедра українознавства

Мова:

Алла Володимирівна Сергієва

Алла Володимирівна Сергієва
Старший викладач кафедри українознавства

Освіта та кар’єра

2001 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».

З 2006 року – здобувачка при кафедрі української мови ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

З 2007 – старший викладач кафедри українознавства.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Українське фахове мовлення».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: проблеми українського термінотворення.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Опубліковано 15 наукових та методичних праць.