Кафедра українознавства

Мова:

Культура усного та писемного ділового мовлення

Загальновідомо, що назва навчального курсу має точно й однозначно характеризувати його зміст. Мовний курс, який читається на кафедрі українознавства, має назву «Культура усного та писемного ділового мовлення».

Термін «ділове мовлення» має широке значення. Під ним розуміють усне й писемне спілкування людей у сфері управління, законотворчості, соціально-правових та дипломатичних відносин.

Будь-який вид професійної діяльності, зокрема в таких галузях, як радіоелектроніка, телекомунікації, програмування тощо, потребують працівників з високим рівнем сформованості мовнокомунікативних умінь.

Зміщення акценту на розвиток навичок комунікації у професійній сфері є потребою сьогодення, оскільки передбачає вміння використовувати мовні знання для реальних професійно-комунікативних цілей.

Саме тому метою мовної дисципліни, що читається студентам І курсу, є розвиток в них професійно-комунікативної компетентності, що передбачає навички ефективного спілкування в умовах фахової діяльності, створення та репрезентування навчально-наукових і професійно орієнтованих текстів.

У процесі вивчення навчальної дисципліни особлива увага приділяється засвоєнню мовних засобів певного фаху з метою збагатити словниковий запас студентів термінологічною лексикою. Таким чином, робота над культурою мовлення студентів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовленнєвої культури майбутніх працівників та розвиток їхньої фахової мовленнєвої культури.

Знайти методичне забезпечення з курсу можна за посиланням: http://catalogue.nure.ua/knmz/?subdivision=7&level=0&query=undefined.

УВАГА! Для того, щоб завантажити файл необхідна реєстрація на сайті Науково-методичної бібліотеки ХНУРЕ.