Кафедра українознавства

Мова:

300 років від дня народження Г. С. Сковороди

Сьогодні ми відзначаємо 300 років від дня народження всесвітньо відомого українського генія, філософа, байкара, просвітителя, письменника, поета, педагога Григорія Савича Сковороди.

Життя Григорія Сковороди в наш час може здатися занадто дивовижним. Він здобув чудову освіту, йому пропонували і високісвітські посади, і духовну кар’єру, але Г. Сковорода залишався вірним своїм принципам, відстоював особисту волю та індивідуальність, не піддаючись спокусам світу.

«Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото».

У працях Г. Сковороди центральне місце займає проблема самопізнання, яка неминуче призводить до питання про природу людської особистості. Г. Сковорода приходить до думки про те, що людина є початком і кінцем всякого філософствування. «Однак людина, яка є початок і кінець усього, всякої думки і філософствування, – це зовсім не фізична або взагалі емпірична людина, а людина внутрішня, вічна, безсмертна і Божественна».

В історії української філософської думки Г. Сковорода вперше обґрунтував ідею сродної (природовідповідної) праці, основною ідеєю якої є питання самопізнання людини, що постає джерелом саморозвитку її як особистості, розвитку її природних нахилів і задатків, цінностей, формування її духовного світу. Філософ вважав, що не розуміти самого себе те саме, що втратити самого себе.

Твори і власний приклад життя Г. Сковороди надихають і залишаються у серці сучасних педагогів, філософів та письменників.

300 років від дня народження Г. С. Сковороди