Кафедра українознавства

Мова:

Відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар

5 грудня 2019 року на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Навчальні предмети українознавчого циклу: методика і практика викладання в технічних ЗВО».

На ньому були присутні представники провідних закладів вищої освіти Харкова (ХНУРЕ, НТУ «ХПІ», ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХДУХТ, ХНУМГ імені О. М. Бекетова, ХНПУ імені Г.С. Сковороди та інших). На засіданні семінару обговорювалися питання пов’язані зі змістом українознавчих дисциплін, їх методичним забезпеченням та впровадженням інноваційних технологій. У межах семінару за допомогою скайпзв’язку відбулася дискусія з професором університету Монаша (Австралія), у ході якої обговорювалася проблема компетенцій та залучення студентів до освітнього процесу. Сергієва А. В., заступник декана ФНІГ ХНУРЕ виступила з доповіддю про проведення курсів української мови для всіх харків’ян на базі кафедри українознавства ХНУРЕ. Досвід ХНУРЕ був високо оцінений колегами з інших ЗВО.

Відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар