Кафедра українознавства

Мова:

Василь Миколайович Явтушенко

Василь Миколайович Явтушенко
Декан факультету навчання іноземних громадян, доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Явтушенко В.М. у 1995 році з закінчив Харківський державний університет (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). З 1995 року працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки на посаді асистента. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – Українська література. Після захисту дисертації працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі українознавства на посадах старшого викладача, доцента. У 2013 році було присвоєне звання доцента кафедри українознавства.

У 2016 році Явтушенко В.М. брав участь у конкурсі ХНУРЕ кращий за фахом та отримав перемогу у номінації «Кращий лектор – викладач соціально-гуманітарних
дисциплін».

З лютого 2019 року Явтушенко В.М. працює на посаді декана факультету навчання іноземних громадян. Факультет, який очолює доцент Явтушенко В.М. здійснює підготовку студентів та слухачів близько сорока країн світу. Під його безпосереднім керівництвом факультет забезпечує освітній процес, проведення наукових досліджень на кафедрах факультету, впровадженням нових форм i методів навчання. Декан опікується розвитком матеріальної бази факультету. Він співпрацює із спорідненими факультетами провідних закладів вищої освіти України та із зарубіжними партнерами.


Освітня діяльність

Явтушенко В.М.  читає лекційні курси: «Культура усного та писемного ділового мовлення», «Українське фахове мовлення», «Особливості
української наукової мови», «Сучасні соціальні комунікації в українському культурному просторі».


Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів – історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст., термінознавство.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Він є автором двох навчальних посібників та, близько сорока наукових публікацій.