Кафедра українознавства

Мова:

Про нас

Кафедра українознавства була заснована на базі факультету комп’ютерних наук 1993 р. для викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. З лютого 2012 р. кафедра є складником факультету навчання іноземних громадян.

На кафедрі викладаються нормативні та вибіркові дисципліни філологічного, історичного та культурологічного напряму підготовки студентів та аспірантів всіх спеціальностей.

Дисципліни, що читаються викладачами кафедри, формують у студентів зацікавленість в історичних, мовознавчих знаннях, прищеплюють гуманістичний підхід до розв’язання проблем професійного та особистого характеру, навчають правилам мовного етикету в межах професійного спілкування.

На кафедрі працюють історичний науковий студентський гурток «Світоч» (керівник О. Г. Євсюкова) та історико-філологічна студія «Барви слова» (керівники А. В. Сергієва, О. Г. Євсюкова ).

На базі кафедри з 2011 р. щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції, круглі столи, що присвячені визначним культурним та науковим діячам, пам’ятним датам.

З 2013 р. кафедра бере участь у роботі щорічного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», який проходить на базі ХНУРЕ.

Під керівництвом професорсько-викладацького складу студенти щорічно беруть участь в олімпіадах, міжнародних, усеукраїнських, міжвузівських і загальноуніверситетських наукових конференціях, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.