Кафедра українознавства

Мова:

Сезонова Ольга Миколаївна

Сезонова Ольга Миколаївна
Асистент кафедри українознавства, кандидат юридичних наук, заступник начальника – завідувач відділення планування навчального процесу навчально-методичного відділу ХНУВС

Освіта та кар’єра

2005 р. закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».

2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засади надання освітніх послуг закладами вищої освіти за специфічними умовами навчання» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

2019 р. пройшла підвищення кваліфікації з курсу «Українська літературна мова».


Освітня діяльність

Викладає дисципліну «Українське фахове мовлення».


Наукова діяльність

Бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.


Публікації та патенти

Надруковано близько 10 наукових праць.