Кафедра українознавства

Мова:

Едуард Анатолійович Коваленко

Едуард Анатолійович Коваленко
Доцент кафедри українознавства, кандидат філософських наук, доцент

Освіта та кар’єра

У 1986 році закінчив економічний факультет Харківського інституту громадського харчування.

1994 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка.

У період з 1995 по 1997 роки – навчався в аспірантурі ХНУДУ по спеціальності 09.00.11 – Соціальна філософія.

З 1998 року – працював на посаді асистента, а з 2005 року – доцента кафедри філософії і політології ХНАДУ.

2005 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і політології.

З 2014 – працює на посаді доцента кафедри українознавства ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Коваленко Е. А. викладає дисципліни «Історія української культури в контексті світової», «Українське фахове мовлення».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: історія світової і української культури, соціальна філософія та філософія історії.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Він є автором 37 наукових та науково-методичних праць.